• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Aktualności

Mar 12 2019

Wycieczka do Granicy

 W dniu dzisiejszym grupa uczniów z naszego Ośrodka wraz z wychowawcami p. Anną Guzanowską, p. Anną Rusztejko, p. Marzanną Przygódzką, p. Agnieszką Witulską i p. Renatą Baczul oraz mamą p. Katarzyną Jaworską i p. Moniką Ziółkowską udała się do miejscowości Granica położonej w Kampinoskim Parku Narodowym. Dzieci wzięły udział w warsztatach edukacyjnych pt. „Życie pod strzechą”, gdzie zapoznały się z codziennym życiem dawnego gospodarstwa, dowiedziały się jak dawniej budowano domy, jak wyglądał tradycyjny wiejski ogród, a także zgłębiły wiedzę nt. zwierząt gospodarskich i dzikich towarzyszących człowiekowi, a wszystko to na terenie skansenu budownictwa puszczańskiego w Granicy reprezentującego zanikłe drewniane budownictwo ludowe Puszczy Kampinoskiej.

 

Na zabudowania skansenu składają się trzy zagrody, nazwane od ostatnich właścicieli budynków mieszkalnych zagrodami Widymajera, Wiejckiej i Połcia. Zagroda pierwsza „Widymajera” prezentuje gospodarstwo zamożnego chłopa. Stanowi ją 5 obiektów: budynek mieszkalny, stodoła, spichlerz, drewutnia z wozownią i obora. Zagroda druga „Wiejckiej” jest przykładem średniozamożnego gospodarstwa. Stanowi ją 5 obiektów: budynek mieszkalny, obora, stodoła, spichlerz oraz szopa. Trzecia zagroda „Połcia” to zagroda tzw. „biedniacka”, odpowiadająca charakterem skromnej chałupie. Zabudowania zagrody stanowią dom mieszkalny i oborę. Zespół dwóch zagród (Widymajera i Wiejckiej) położony jest wzdłuż drogi, która po rozpoczętej w 1999r. akcji sadzenia przy niej dębów przez wybitne osobistości życia publicznego nosi miano Alei Trzeciego Tysiąclecia.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyła wycieczkowiczom ścieżka dydaktyczna „Skrajem Puszczy”, która biegnie przez urozmaicony krajobraz, począwszy od Olszowieckiego Błota po piękny las wchodzący w skład obszaru ochrony ścisłej „Granica”. Poza niewątpliwymi wartościami przyrodniczymi znajdują się tu pamiątki kultury i historii związane z terenem Puszczy Kampinoskiej. Po dniu pełnym wrażeń i nowych doświadczeń zadowoleni wróciliśmy do szkoły na pyszny obiad.

Autor: Anna Rusztejko

Nasi Sponsorzy