Kadra

DYREKCJA 

dyrektor - mgr Jerzy Michalak

wicedyrektor- mgr Anna Kuźbicka

PODSTAWOWA SZKOŁA SPECJALNA W JOŃCU

mgr Baczul Renata

mgr Bielska Honorata - pedagog szkolny

mgr Wiesław Cieplik

mgr ks. Czarnomski Włodzimierz

mgr Przygódzka Marzanna

mgr Rusztejko Anna

mgr Salak Elżbieta

PUBLICZNE GIMNAZJUM SPECJALNE W JOŃCU

lic. Celian Anastazja

mgr Dalecka Justyna

mgr Godlewska Katarzyna

mgr Guzanowska Anna

mgr Konopka Ewa

mgr Krakowiak Izabela

mgr Rzepecka Lena

mgr Suska Ewa

mgr Tchórznicka Beata

mgr Tok Agnieszka

mgr Witulska Agnieszka

mgr Wojciechowska Ewa

PONADGIMNAZJALNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W JOŃCU

mgr Bauman Maria

mgr Leszczyńska Iwona

mgr Siedlecka Maria

mgr Szuper Katarzyna

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W JOŃCU

mgr Ambroziak Ryszard

mgr Chyliński Jarosław

mgr Cywińska Monika

mgr Figurska Elżbieta

mgr Gąsecki Czesław

mgr Jezierski Piotr

mgr Kantorowska Małgorzata

mgr Oporska Anna

mgr Szymańska Ewa

mgr Więcław Szymon

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA SOSW  W JOŃCU

Dąbrowska Hanna - kierownik administracyjno - gospodarczy

Krakowiak Urszula - sekretarz szkoły

mgr Zasońska Wiesława - główna księgowa

Chylewski Zenon - konserwator

Jasiński Zbigniew - kierowca

Majkowska Kamila - sprzątaczka

Wojciechowska Renata - praczka-szwaczka

Wróblewska Ewa - szef kuchni

Ziemiecka Wanda - pomoc kuchenna