Aktualności

Laboratoria Przyszłości

·

Druk 3D to jeden ze sposobów wizualizacji pojęć w nauczaniu matematyki. Umożliwia uczniom rozwijanie myślenia matematycznego, kształtuje orientację w przestrzeni i na kartce papieru. Długopisy 3D to też wspaniała pomoc dydaktyczna w kształceniu motoryki małej i stymulująca kreatywność uczniów.

24 kwietnia, w czasie zajęć rewalidacyjnych Ania, Magdalena i Damian ze skupieniem i wielkim zaangażowaniem pracowali z długopisem 3D
#LaboratoriaPrzyszlosci