Koło teatralno-muzyczne „Teatr na miarę dziecka”

Zabawa w teatr to dominująca forma pracy dydaktyczno – wychowawczej w organizacji czasu wolnego naszych dzieci. Z myślą o lepszym rozwoju dzieci “sprawnych inaczej” powstało koło teatralno – muzyczne pod nazwą, „Teatr na miarę dziecka”, które skupia młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Uczestnikiem teatru może zostać każdy, nie ma bowiem żadnych przesłuchań, eliminacji, wystarczy chęć i regularne uczęszczanie. Zespół teatralny tworzą dzieci w wieku (10-20 lat), różne pod względem charakterologicznym i z różnymi dodatkowymi schorzeniami, m.in. zespołem Downa, bardzo nieśmiałe, apatyczne, nadpobudliwe psychoruchowo. 

„Teatr na miarę dziecka” ma zasługi w organizowaniu imprez szkolnych, widowisk plenerowych z okazji Powiatowego Dnia Dziecka, inscenizacji teatralnych dla dzieci z Zespołu Szkół Samorządowych w Jońcu, Domu Dziecka w Płońsku, dla pensjonariuszy przebywających w Zespole Opieki Leczniczej w Jońcu, pracowników Urzędu Gminy Joniec. Uczestnicy zespołu teatralno – muzycznego biorą udział w przeglądach i konkursach.

Od 2006 roku Ośrodek organizuje Integracyjny Dzień Teatru w placówce. Poczynione na podstawie kilkunastu lat obserwacje pozwalają stwierdzić, jak ważną rolę zabawy teatralne odegrały w życiu każdego członka zespołu. Aktywność w zabawie teatralnej wychowuje, a zarazem uczy, rozwija sferę emocjonalną, poznawczą, społeczną, psychoruchową, a także wyobraźnię. Zajęcia teatralne uczą szacunku do ludzi i rzeczy, pozbawiają kompleksów, dodają większej wiary we własne możliwości, uaktywniają drzemiące uzdolnienia. Aktywna twórczość stanowi drogę do pełniejszej samorealizacji każdego wychowanka, jest środkiem relaksującym, pomaga pełniej doświadczać radości bycia dzieckiem. Doznane przeżycia artystyczne wzbogacają wiedzę o sztuce, wyzwalają chęć trwałego z nią obcowania. Dostarczanie pozytywnych doświadczeń powoduje, że dzieci stają się bardziej otwarte i spontaniczne.