Socjoterapia

W zajęciach socjoterapii uczestniczą uczniowie, którzy przejawiają trudności w obszarach:

 • relacji z rówieśnikami
 • relacji z osobami dorosłymi
 • relacji zadaniowych
 • relacji z sobą samym  

Cele zajęć:

 • wspomaganie rozwoju osobistego uczniów:
 • rozumienie siebie
 • określenie tożsamości osobistej i społecznej
 • samoocena i poczucie własnej wartości

uczenie:

 • poprawnej komunikacji
 • sposobów radzenia sobie ze złością
 • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • rozładowywania napięć
 • jak nie ulegać namowom (asertywność)

Metody pracy z grupą:

 • metoda warsztatowa
 • krąg terapeutyczny
 • scenki, dramy, odgrywanie ról
 • metoda ekspresyjna
 • zabawy ruchowe
 • ekspresja plastyczna
 • pantomima
 • metoda relaksacyjna
 • projekcja filmów edukacyjnych i ich omawianie

Spotkania odbywają się w małych grupach lub indywidualnie.