Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe odbywają się  w czterech grupach wychowawczych po zajęciach lekcyjnych. O doborze wychowanków do grupy decyduje głownie: wiek, stopień niepełnosprawności intelektualnej i zainteresowania uczniów. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane są zgodnie z planem pracy na dany rok szkolny. Do pracy wykorzystywane są atrakcyjne pomoce dydaktyczne, które znajdują się na wyposażeniu świetlic.

 Praca wychowawcza jest wielokierunkowa i zapewnia wszechstronny rozwój ucznia. Podczas zajęć świetlicowych stwarzane są warunki do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Wychowawcy organizują zajęcia kulturalno-rozrywkowe:

  • spotkania przy muzyce,
  • konkursy,
  • spotkania z dobrą książką,
  • wieczory filmowe,
  • dyskoteki, zajęcia rekreacyjno – sportowe.

Dużo czasu wychowawcy poświęcają na rozmowy indywidualne z wychowankami. W świetlicy uczniowie mają możliwość oglądania programów TV, filmów na DVD, gry w „Play Station”, gier planszowych, gry w bilard, piłkarzyki, itp. wychowankowie mają również możliwość korzystania z internetu. Bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach plastyczno – technicznych. Ich pracę są widoczne w świetlicach i w gablotach korytarzy Ośrodka.