a Cała Polska czyta dzieciom - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jo

Cała Polska czyta dzieciom

Cała Polska czyta dzieciom

Nasz Ośrodek przystąpił do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Realizowane są w ramach tej akcji dwa programy:

  • „Czytające szkoły” Codzienne czytanie uczniom przez nauczyciela przez 15-20 minut w trakcie zajęć lekcyjnych, najlepiej o stałej porze.
  • „Czytanie zbliża”

Celem tego programu jest wzajemne poznanie się i integrowanie dzieci niepełnosprawnych i zdrowych podczas wspólnych imprez czytelniczych. Głośne czytanie dziecku niepełnosprawnemu to dla niego wielka przyjemność i ogromna stymulacja. Dzięki prowadzonej akcji zauważa się poprawę poziomu wypowiedzi ustnych naszych uczniów, a także wzrost zrozumienia tekstów i poleceń.

Działalność czytelniczą prezentuje się na szkolnej gazetce ściennej.