a Trzymaj formę - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jo

Trzymaj formę

Trzymaj formę

Projekt edukacyjny realizowany jest przez wszystkich uczniów Ośrodka od 2009 r. głównie na zajęciach pozalekcyjnych. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i uczniowie zostali poinformowani o założeniach i celach programu i poproszeni o zastanowienie się nad zadaniami do wykonania w poszczególnych zespołach. Nauczyciele otrzymali listę obszarów w ramach programu „Trzymaj formę” oraz gotowe formularze do wpisania wybranych wraz z uczniami obszarów działań, ze szczegółowym podaniem celów, zadań, metod i form realizacji, terminu realizacji, wykonawców i sposobów dokumentowania i zaprezentowania rezultatów swojej pracy. Za priorytetowe uznano treści dotyczące prawidłowego żywienia (wiedzy, umiejętności i postaw). Każdy zespół sam decyduje , którym obszarem zainteresuje się w sposób szczególny i jakie zadania wykona. Wynika to ze zróżnicowania wiekowego uczniów, ich zainteresowań, możliwości percepcyjnych i poznawczych.

Rodzice uczniów otrzymali specjalnie przygotowany list informujący o realizacji działań prozdrowotnych w bieżącym roku szkolnym. Realizację projektu wspiera dyrekcja Ośrodka, przy współpracy pielęgniarki medycyny szkolnej z przychodni w Jońcu. Realizację wielu pomysłów niosących za sobą koszty zawdzięczać można nauczycielom – entuzjastom realizowanego projektu. Wiele działań uczniów odbywa się w klasach i grupach wychowawczych, a także różnych formach zajęć pozalekcyjnych (zajęcia rewalidacyjne, koło sportowe, koło plastyczne, koło teatralno- muzyczne). Podejmowane działania obejmują:

 • przyrządzanie zdrowych potraw
 • układanie jadłospisów
 • obliczanie BMI
 • ćwiczenia gimnastyczne
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne
 • wycieczki rowerowe i piesze
 • zawody i turnieje sportowe
 • wykonanie prac plastycznych
 • wykonanie prezentacji multimedialnych
 • pomiar tętna, ciśnienia krwi, wagi i wzrostu
 • odczytywanie etykiet produktów spożywczych
 • małe formy teatralne

Aktywność ruchowa związana jest z porami roku i pogodą. Przez cały rok odbywają się spacery, gimnastyka poranna, wyjazdy na basen w Płońsku, zajęcia w sali rehabilitacyjnej i sali gimnastycznej. Jesienią i wiosną dominują wycieczki rowerowe i piesze, marsze z wykorzystaniem kijków nordic walking, gry zespołowe na świeżym powietrzu, gry terenowe (podchody), ogniska na leśnej polanie i nad rzeką. Zimą uczniowie chętnie zjeżdżają na sankach, odbywają się także kuligi w zaprzęgu konnym.

Rezultaty różnorodnej pracy uczniów w zespołach prezentowane są na spotkaniach ogólnoszkolnych odbywających się w Ośrodku pod nazwą Szkolnej Akademii Zdrowia. Jest to wspólna platforma działań, gdzie prezentowana jest wiedza, umiejętności i postawy uczniów.

Atrakcyjną i skuteczną formą przekazywania wiedzy o tematyce prozdrowotnej są prezentacje multimedialne. Większość materiałów informacyjnych tj. zaproszeń, listów, ulotek, etykiet wykonuje się na zajęciach z komputerem.

Realizacja projektu edukacyjnego odbywa się przy pełnym poparciu i akceptacji dyrekcji Ośrodka. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli pokazują rezultaty swojej pracy na forum Ośrodka. Pomoc w realizacji zadań okazują też pozostali pracownicy administracji i obsługi.

Zwrócenie uwagi na problematykę prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej ujawniło w niektórych przypadkach uczniów błędy żywieniowe utrwalone w domu rodzinnym. Dotyczą one nadmiernego spożywania chipsów, coli i słodyczy. Uważniej przyjrzano się uczniom z nadwagą i otyłością, a także niedowagą. W większości przypadków udało się ograniczyć, a nawet wyeliminować z diety spożywanie „złej” żywności w czasie pobytu ucznia w placówce. Uczniowie chętniej kupują w porze popołudniowej wodę niegazowaną, soki lub napoje owocowe, a w czasie posiłków zjadają surówki i owoce. Chętniej też korzystają z różnych form rekreacji. Zachowania te są kontrolowane przez nauczycieli i wymagają w dalszym ciągu obserwacji i wzmocnień pozytywnych uczniów.

W czasie realizacji projektu wykorzystywane są materiały informacyjne, strony www. trzymajforme.pl, plakaty, które oceniono bardzo pozytywnie.