a "Czyste powietrze wokół nas" - Program Edukacji Antynikotynowej - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jo

„Czyste powietrze wokół nas” – Program Edukacji Antynikotynowej

„Czyste powietrze wokół nas” – Program Edukacji Antynikotynowej

Cel główny programu to:

Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Do celów szczegółowych należą:

– Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

– Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

– Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

– Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

– Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych obejmujących następujące tematy:

  1. Wycieczka
  2. Co i dlaczego dymi?
  3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
  4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  5. Jak unikać dymu papierosowego?

W zajęciach warsztatowych wykorzystuje się przede wszystkim metody aktywizujące, których istotą jest umożliwienie dzieciom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.